Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du her.

 

Dersom du etter dialog med oss velger å rette en formell klage, ber vi deg om å bruke vedlagte klageskjema du finner under. Klagen vil bli behandlet i vår interne klageordning.

 

Last ned skjema

 

Dersom klagen gjelder skadeoppgjør, kan utfylt skjema sendes med e-post til skade@jbf.no.

 

Ved klage på tegning av forsikring, kan klage sendes til klagesalg@jbf.no.

 

NB: Vår anbefaling er å ikke sende personopplysninger i e-post.
Alternativt kan klagen sendes i post eller leveres personlig til forsikringsforetaket.

 

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av forsikringsforetaket, og avgjørelser som ikke gir klager medhold, skal begrunnes.

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem, er det en mulighet å klage beslutningen inn for Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60
Nettside: https://www.finkn.no/