På bakgrunn av markedsforhold øker vi rentene på innskudd og utlån med inntil 0,25 prosentpoeng. For nye lån gjelder endringen fra 27.6.19. Løpende lån og innskudd endres fra 13.8.19.

Du finner oppdaterte tall på våre prislister