Hva er bonus?

Bonus er en rabattordning der vi belønner deg som ikke har hatt skader. Du kan få bonus på bil-, bobil- og motorsykkelforsikring.

Hva er startbonus?

Har du ikke eid bil, bobil eller motorsykkel før, har du heller ikke opparbeidet deg bonus for skadefri kjøring. Hos oss får du en startbonus på 60 %.

Det er kun registrert eier av kjøretøyet som kan opparbeide seg bonus. Medeier får ikke opparbeidet bonus. Ektefeller og samboere kan overføre bonus mellom hverandre, siden de ofte benytter samme kjøretøy.

Mange foreldre ønsker å overføre bonusen sin til sine barn, men det er ikke mulig å overføre bonus mellom foreldre og barn. Det er heller ikke mulig å få bedre startbonus selv om man har kjørt sine foreldres bil skadefritt.

Dersom du har kjørt firmabil og kan dokumentere skadefri kjøring, kan du få høyere startbonus. Da trenger vi skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har kjørt skadefritt.

Hva er høyeste bonus (toppbonus)?

For hvert år du kjører skadefritt, øker bonusen din med 10 % frem til du har oppnådd 70 % bonus. Da vil det ta fem år å oppnå en bonus på 75 %.

Hos oss er den høyeste bonusen du kan oppnå 75 %. Har du hatt 75 % bonus i mer enn fem år, vil du ikke få bonustap ved en skade, men bonusen justeres til 75 % for første året. Får du en ny skade med bonustap innen det har gått fem år, reduseres bonusen til 70 %.  

Når får jeg bonustap?

Har du fått en skade og ønsker å benytte forsikringen for å få erstattet skaden, så kan du få bonustap. Du får ikke bonustap om du velger å ta kostnaden for skaden selv, i stedet for å bruke forsikringen.

Når lønner det seg å benytte forsikringen?

Får du en skade som fører til bonustap, kan det hende det ikke lønner seg å bruke forsikringen. Hvis prisøkningen på forsikringen som følge av bonustapet er høyere enn det det vil koste å betale for skaden selv, bør du vurdere om du skal bruke forsikringen eller ei. I slike tilfeller vil vi tilby deg å betale tilbake våre utlegg for å unngå bonustapet.

Når du melder inn skaden til oss, vil du alltid få god hjelp av våre dyktige skadebehandlere. Du blir godt informert om hva bonustapet blir, og gode råd om det vil lønne seg å bruke forsikringen. Meld skaden til oss på Min side, selv om du vurderer å ikke bruke forsikringen. Da er det lettere for oss å gi deg gode råd.

Hva skjer med bonusen hvis jeg bytter forsikringsselskap?

Når du flytter forsikringen din mellom forsikringsselskap, følger bonusen også med. Selskapet du skal flytte forsikringen til tar seg av både oppsigelse og henting av bonus for deg.

Hvordan finner jeg ut hvilken bonus jeg har?

Du finner all informasjon om forsikringen din på Min side.