Meteorologisk institutt (MET) har utstedt varsel for ekstremt mye regn på rødt nivå. Situasjonen er svært alvorlig, og kan føre til svært omfattende konsekvenser og skader. Vi gir deg rådene om hva du bør gjøre før, under og etter uværet treffer.

Hva du bør gjøre før uværet

 • Sørg for alle avløp og kummer er åpne, slik at vannet kan renne fritt.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
 • Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel.
 • Er det fare for at vann kan komme inn i bygning, slik som i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
 • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 • Hold dører og vinduer lukket. Pass særlig på kjellervinduer.
 • Avtal med naboer eller venner om å holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.
 • Flytt bil, bobil og/eller campingvogn til et sted flom-vann ikke kan nå.
 • Sjekk båten din, i tilfelle den må lenses eller fortøyninger og kalesjer trenger justeringer.

Hva du bør gjøre under uværet

 • Hold øye med kjeller og loft mens uværet pågår. Oppdager du at vann trenger inn, forsøk å stoppe det med det samme.
 • Kommer det vann inn i et rom, steng strømmen til rommet og koble fra elektrisk utstyr.
 • Sikre eiendelene dine som står i fare for å bli ødelagt.
 • Husk å lense båten dersom det skulle bli behov for det.
 • Kjør forsiktig – mye regn gir dårlig sikt og øker muligheten for vannplaning.
 • Ikke kjør på oversvømte veier. Det kan gi skade på motor og elektronikk, eventuelt føre til motorstopp.

Hva du bør gjøre dersom du opplever en skade

 • Sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skade oppstår.
 • Tøm bygningen for vann. Søk hjelp hos det lokale brannvesen som kan være behjelpelig med pumper.
 • Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger og/eller berøringsfare (overledning). Koble fra sikringer for elektrisk anlegg i den delen som det befinner seg vann i.
 • Elektrisk innretninger som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er blitt kontrollert.
 • Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. I mange tilfeller sender vi en takstmann eller en av våre samarbeidspartnere for å vurdere eller utbedre skadene. Ta bilder eller film av skaden. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.
 • God ventilasjon tørker ut vann. Når uværet har gitt seg bør du åpne vinduer til kjelleren, og feste netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 • Når noen er hjemme, bør du åpne ytterdører i kjeller og eventuelt ytterdører og vinduer i skadet etasje. Dette er med på å fremskynde tørkingen.
 • Kontroller at avløp ikke er tett når bygningen tas i bruk.
 • Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så snart som mulig, slik at takstmann og saneringshjelp kan bestilles.

Vi anbefaler å sjekke varsom.no om du lurer på om du er utsatt for uværet. Du kan også registrere deg for å få naturfarevarsler på SMS/e-post. Dette gjør du her.

Husk å alltid følge med på nyhetssendinger og forhold deg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune og lokale myndigheter. Ved store hendelser kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.