I 2021 startet prosessen med ny merkevareprofil. Vi hadde et behov for en ny og moderne logo, og en tydelig visuell identitet. Nå er vi røde og grønne – eller varme og vennlige som vi ønsker at den nye profilen skal gi inntrykk av.

Hvorfor har vi fått ny profil?

Da JBF-konsernet ble etablert i 2001, fikk vi en ny logo, men ikke så mange andre profilelementer som former og farger. I 2001 tenkte man heller ikke på at profilen skulle brukes på digitale flater – som har hatt en enorm vekst siden da.

Med den nye profilen får vi en mye større verktøykasse, og en større bredde i hvordan JBF framstår. Vi ønsker at det skal komme tydelig frem at vi heter JBF, og at hos oss finner du bank og forsikring samlet på ett sted. Vi ønsker også å bli oppfattet som enkle, tilgjengelige og trygge – noe som er viktig i den bransjen JBF er i.

Den nye logoen

JBF har hatt vingehjullogoen siden 2001. Tiden var dermed moden for fornyelse.

Logoen vår består av et rødt symbol og et navn satt i en moderne font. Logoen vår skal utrykke kretsløp, helhet og sammenkoblingen mellom bank og forsikring. Det synes vi harmonerer godt med hvordan JBF er til stede for kundene våre gjennom hele livet og gjennom flere generasjoner. I tillegg kan man finne bokstavene J, B og F som en del av symbolet.

Hva skjer nå?

Vi jobber fortløpende med å oppdatere og tilgjengeliggjøre logofiler, og forankre ny visuell profil i hele organisasjonen. Utrullingen vil være en "myk lansering". De mest brukte kanalene og produktene vil bli oppdatert først. Det vil ta tid før alle plattformer er komplett, og vi takker for din tålmodighet underveis.

Helt til slutt – en stor takk til WE Oslo som har laget den nye profilen og logoen vår.