Fra februar 2019 vil siste siffer i registreringsnummeret ikke lenger bestemme kontrolltidspunktet.

Hvert år er gjennomføres det over 2 millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Hvilken måned kjøretøyet må være kontrollert og godkjent bestemmes av siste sifferet i registreringsnummeret. Neste år blir det endringer.

– Fra februar vil kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt. For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Endres løpende
Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll og det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Den fristen du har gjelder til det gjennomføres en ny kontroll. Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7 500 kg skal inn hvert år.

 

Du finner enkelt fristen for neste EU-kontroll på vegvesen.no

 

Kilde: Statens vegvesen