Personforsikring er en økonomisk trygghet for både deg selv og dine nærmeste. Utbetalingen av forsikringen kan brukes til å mangt. Noen eksempler på dette kan være at utbetalingen av personforsikringen kan brukes til behandling i privat helsevesen, utgifter i forbindelse med sykdom, erstatning for tap av inntekt ved uførhet. Ved død kan utbetalingen sette den gjenlevende parten i et parforhold i stand til å håndtere eller slette gjeld som man vil stå alene med.

Fordeler med å ha personforsikringer:

  • Sikrer økonomi for deg og dine nærmeste
  • Utbetalingen kan dekke behandling på en privatklinikk eller tilleggsbehandling
  • Skattefri utbetaling av erstatning

Det finnes mange ulike personforsikringer og valgmuligheter innenfor personforsikring. Det kan være ulik dekningsområder eller utbetalingssum å velge mellom, og det kan derfor bli vanskelig å vite hva du skal velge. Vi har fire ulike forsikringer som kan hjelpe deg eller dine med å sikre økonomien i husstanden:

Du trenger nødvendigvis ikke alle personforsikringene, men det er lurt å skaffe noen av dem. Vår viktigste oppgave som rådgivere er å hjelpe deg å se de mulige økonomiske konsekvensene av å ikke ha personforsikring, samt å kunne anbefale løsninger ut ifra din livssituasjon og økonomi. Vi vet det er trangere tider, og dette tar vi hensyn til når vi ser på hva du trenger.

Kristine kan gi deg gode råd om hvilke forsikringer du trenger