Det er lurt å ha oversikt over hvilke forsikringer du har til enhver tid, og spesielt i en periode der det har skjedd en endring i livet ditt. For når livssituasjonen endrer seg er det høy sannsynlighet for at forsikringene dine bør oppdateres.

Boligforsikring er helt nødvendig for å unngå store økonomiske tap om det skulle skje noe med hjemmet og eiendelene dine. Hvordan du bor har noe å si for hvilke boligforsikringer du trenger, og det skal vi ta en gjennomgang på nå.

Husforsikring - en trygghet for selve bygget

Du som eier egen bolig, er neppe i tvil om at en så stor investering krever tilstrekkelig forsikring. Du trenger en god husforsikring. 

Husforsikringen dekker bygningen og det som er fastmontert både utvendig og innvendig, som for eksempel kjøkkeninnredning, toalett og parkett. En husforsikring gir økonomisk erstatning dersom huset skulle bli skadet eller ødelagt på grunn av brann, naturskader, skadeverk eller andre hendelser. 

Har du garasje eller andre bygninger på tomten din, må du også ha egen bygningsforsikring. Denne vil dekke de samme skadene som husforsikringen gjør. Du trenger ikke egen innboforsikring på tilleggsbygninger, så lenge de står på samme tomt som boligen. 

Når du eier en leilighet trenger du normalt ikke husforsikring, siden leiligheter normalt forsikres samlet gjennom sameiet eller borettslaget. Sameiets forsikring skal da dekke skader på bygget der du har leilighet. For rekkehus og og flermannsbolig er det forskjellig praksis. Noen boligsameier har forsikring på bygningen sammen, mens noen har ikke dette – og da må du ha husforsikring. 

Er du i tvil, anbefaler vi at du kontakter sameiet ditt for å sjekke hvilke forsikringer sameiet har og hva det dekker.

Få et tilbud på husforsikring

Innboforsikring - for all løsøre i hjemmet ditt

Enten du flytter til leilighet eller hus, eier eller leier, må du ha deg innboforsikring. Innboforsikring dekker skade på dine personlige eiendeler inne i hjemmet ditt. Dette kan inkludere møbler, elektronikk, klær, smykker og andre verdifulle gjenstander.

Forsikringen kan dekke alt fra tyveri av småting fra boden din, til store skader på eiendeler etter oversvømmelse og brann. Det er brann som koster mest når det skjer, men for unge er tyveri blant den hyppigste årsaken til å bruke forsikringen.

Husk å sjekke hvor mye du er forsikret for. Dersom livssituasjonen din endrer seg, ved at du for eksempel blir alene eller at noen flytter inn hos deg, kan det være at du bør justere forsikringssummen på forsikringen. Jo mer du eller husstanden din eier, desto større forsikringssum bør du ha.

Få et tilbud på innboforsikring