Hvert år opplever mange nordmenn at de ikke får erstattet alle eiendeler etter en skade fordi de har for lav forsikringssum på innboforsikringen sin. Det er ikke alltid så lett å vite hva slags verdier man har i huset. Det er likevel viktig å vite at du selv er ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning. Hvis du setter innboforsikringssummen  for lavt, risikerer du å ikke få full erstatning.

Hvor høy bør forsikringssummen være?

Det avhenger av tre forhold:

 1. Antall rom
  Rom som entré, baderom, kjeller, loft, kott, bod og lignende regnes ikke som rom.
 2. Antall personer
  Jo flere personer dere er, desto flere ting har dere.
 3. Standard
  Standarden bestemmes ut fra hvor kostbare møbler du har og hvor mye du har av verdigjenstander.

Bruk en innbokalkulator 

Finans Norge har en god innbokalkulator som kan hjelpe deg å beregne forsikringssum. Husk å regne med de tingene som er ekstra verdifulle - sjeldne gjenstander, malerier, dyre smykker, instrumenter osv.

Et annet godt tips er å ta vare på spesielle dokumenter eller kvitteringer som viser hva tingene dine faktisk er verdt. Det vil hjelpe i et skadeoppgjør.

Eksempel på forsikringssum

 • To personer som bor i en fire-romsleilighet som har en middels standard, bør forsikre innbo for minimum 1.150.000 kroner.
 • En familie på fire som bor i enebolig på 250 kvadrat med noe over middels standard, bør forsikre innbo for minimum 2.590.000 kroner.

Husk at dette bare er en omtrentlig vurdering. Du bør gå over verdien på eiendelene til husstanden, for å finne ut hvilken forsikringssum du bør ha. Det verste er nemlig om du er underforsikret.