Innboforsikringen skal dekke verdien av alt innbo og løsøre i hjemmet digg. Her er du selv ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning. Hvis du forsikrer deg for lavt, risikerer du å ikke få full erstatning. Har du for høy dekning betaler du unødvendig høy pris.

– En god innboforsikring, med riktig sum, er en trygghet og sikrer økonomien din dersom noe uforutsett og uhyggelig skulle skje. Når du skal bestemme beløpet for innbo er det hva du må bruke av penger for å kjøpe alt på nytt du må vurdere, sier Steinar Eriksen som er produktansvarlig for Brann kombinert i Jbf.

– Et godt tips er å ta video/bilder av innboet ditt, slik at dersom et skadetilfelle skulle oppstå blir det mye lettere å huske på hva det var man hadde av eiendeler, sier Steinar.

Hvor høy skal forsikringssummen være?

Det avhenger av tre forhold:

 1. Antall rom
  • Tell opp antall rom som brukes til boligformål.
  • Kjøkken og rom som leies ut tas med.
  • Rom over 40 kvm regnes som to rom.
  • Entré, baderom, kjeller, loft, kott, bod o.l. regnes ikke som rom.

 2. Antall personer
  • Legg til antall personer i husstanden, unntatt personer og leieboere med egen innboforsikring.

 3. Standard
  • Vurder standard og mengde på ditt innbo og løsøre. Standarden bestemmes ut fra hvor kostbare møbler du har og hvor mye du har av verdigjenstander.

Bruk en innbokalkulator 

Finans Norge har utviklet en innbokalkulator som er et nyttig verktøy for å finne rett forsikringssum. Du finner også en tilsvarende kalkulator på Min side når du skal endre eller kjøpe forsikring.  

Steinars sjekkliste for å beregne verdien på innboet: 

 • Tell antall rom du har i boligen. Jo flere rom, desto flere ting har du.
 • Hvilken standard er det på innboet ditt? Høyere standard, høyere verdi.
 • Husk å regne med de tingene som er ekstra verdifulle - sjeldne gjenstander, malerier, dyre smykker, instrumenter osv.
 • Hvor mange personer er det i husstanden? Jo flere personer, desto flere ting har dere.

Husk også at det kan være lurt å ta vare på spesielle dokumenter eller kvitteringer som viser hva tingene dine faktisk er verdt. Det vil hjelpe i et skadeoppgjør.

Du kan kjøpe eller endre din innboforsikring og benytte innbokalkulator på Min side.