En studie utført av AAA Foundation for Traffic Safety viste at sjåfører brukte i gjennomsnitt 40 sekunder på å utføre oppgaver på bilens smartskjerm, noe som tilsvarer å kjøre en hel fotballbane med øynene lukket når man kjører i en fart på 88 km/t. Det er en urovekkende statistikk, spesielt når man tenker på at bilen i denne tiden er uten tilsyn fra sjåføren.

Årsaken til at sjåfører blir distraherte av smartskjermer kan være at de ønsker å bruke de mange funksjonene som er tilgjengelige på skjermen, som for eksempel å justere musikken, se på kart eller regulere klimaet i bilen. Selv om disse funksjonene kan være nyttige, er det viktig å huske på at kjøringen alltid bør være sjåførens hovedfokus.

I tillegg til at sjåfører blir distraherte av smartskjermer, kan de også ha en tendens til å stole for mye på bilens automatiske funksjoner. Mens teknologien for selvkjørende biler stadig utvikles, er det viktig å huske på at dagens automatiske funksjoner ikke er perfekte. En sjåfør bør alltid ha hendene på rattet og være klar til å gripe inn når det er nødvendig.

I nyhetene har vi sett at flere ulykker har vært forårsaket av at sjåføren har brukt autopilot-funksjoner eller cruise control under kjøringen sin. Ulykker hvor sjåføren har brukt slike funksjoner og stoler blindt på at de vil gjøre jobben, gjør at vi får en helt ny fare i trafikken. Selv om bilen har en autopilotfunksjon, er det alltid sjåførens ansvar å følge med på veien og være klar til å reagere.

Så hva kan sjåfører gjøre for å unngå å bli distraherte av smartskjermer i bilen, og for å unngå å stole for mye på bilens automatiske funksjoner? Det viktigste er å holde fokus når du er på veien og å ha hendene på rattet til enhver tid. Hvis det er nødvendig å bruke bilens smartskjerm, bør du stoppe bilen på en trygg måte før du utfører en oppgave.