Falck kan bistå med skadebegrensning dersom ditt hjem får akutt skade på grunn av vind, vann, brann eller lignende. Falck holder oppsyn med eiendommen til andre instanser kommer på banen, dersom det har vært innbrudd eller større skade på boligen. Falck iverksetter midlertidige tiltak for å gjenopprette sikkerheten.

Behøver du hjelp til snømåking, gressklipping, hekkeklipping, rensing av takrenne eller andre enkle oppgaver knytte til hjemmet kan du bestille vaktmestertjeneste til rabatterte priser.

For ytterligere informasjon samt medlemsfordeler, se www.falck.no