Etter to rentenedsettelser på kort tid reduserer Jbf rentene på boliglån med inntil 0,85 prosentpoeng. Vi har nå fremskyndet dette rentekuttet til 6. april.

Jbf varslet tidligere denne uken at rentekuttene på inntil 0,85 prosentpoeng skulle gjelde fra 28. april. De siste dagene har vi fått mange henvendelser fra kunder som har etterspurt raskere reduksjon i rentene.

–  Vi har lyttet til tilbakemeldingene fra kundene, og har jobbet iherdig med å finne en teknisk løsning som muliggjør et tidligere rentekutt. Det er nå klart at renteendringene på boliglån vil gjelde fra 6. april, sier konserndirektør for bank, Helge Dalen, i Jbf bank og forsikring.  

For nye lån gjaldt renteendringen fra 24. mars. Jbf endrer samtidig innskuddsrenten med inntil 0,85 prosentpoeng fra 19. mai. Alle kunder vil få varsling i nettbanken fra 30. mars. 

Stor pågang 
Jbf får nå mange henvendelser fra kunder som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Jbf vil prioritere disse kundene først. Vi oppfordrer våre kunder til å vente med å kontakte oss med spørsmål om renter til etter at du har mottatt varsel med din nye rente i nettbanken fra 30. mars.  

Trenger du avdragsfrihet på boliglånet ditt? 
Dersom din inntekt er påvirket av koronarestriksjoner, har vi forståelse for at dette kan påvirke din evne til å betale ned dine lån. Les mer her