Du som er dyreeier, har ansvar for å sette deg inn i gjeldende lover og regler når du tar med deg dyr utenlands og skal føre dyret tilbake til Norge igjen.

Sykdom

Det er alltid lurt å kontakte veterinærmyndighetene i landet du skal til, eller veterinæren din her i Norge, for råd om smittebeskyttelse og forebyggende behandling. Sjekk med Mattilsynet for hvilke regler som er gjeldende.

Forskjell fra land til land

Bruk Mattilsynets reiseveileder for å vite akkurat hva du og dyret ditt må forholde deg til når det gjelder landet dere skal reise fra.

Alle kjæledyr som reiser, må ha:

Husk at når dere skal hjem, skal dere alltid henvende dere på rød sone i tollen. Unntaket er hvis dere kommer med hund, katt eller ilder med lovlig opphold i Sverige og har papirene i orden.

Husk forsikring og tenk på dyrets beste

Forsikring bør dekke blant annet veterinærutgifter som følge av sykdom eller skade når du er på reisefot i Europa. Vi har forsikring for hund, katt, hest og fugl.

Husk ikke minst å tenke på hva som er det beste for dyret. Liker det å kjøre bil eller fly? Tilpasser det seg lett nye steder? Er temperaturen dit du skal dyrevennlig? Får du tid til å ta deg godt av dyret? Hvis ikke kan det kanskje være like greit å la dyret være igjen hjemme i Norge, og da selvfølgelig med tilstrekkelig pass og tilsyn.