Kan du forutse fremtiden?
Å forutse fremtiden er vanskelig for de aller fleste av oss. Det betyr ikke at det ikke går an å tenke over hva som eventuelt kan skje og gjøre det vi kan for å passe på oss selv og våre kjære. Mange synes nok det er vanskelig å tenke på og ikke minst snakke om personforsikring.

Dødsfallsforsikring
Hva vil skje med økonomien dersom en med forsørgeransvar i familien plutselig dør? Vil du og de du er glad i greie dere økonomisk?

En dødsfallsforsikring vil være med på å sikre økonomien dersom du eller din livsledsager skulle gå bort. Den kan sikre at gjenlevende kan bli boende i samme bolig ved at man fortsatt klarer å betjene boliglån og andre økonomiske forpliktelser. Ved et dødsfall utbetales den avtalte forsikringssummen som et engangsbeløp og pengene kan disponeres fritt etter eget ønske.

- Å oppleve at en av de nærmeste dør, er i seg selv veldig vondt. Dette er det ingen som kan forsikre seg mot, men man kan sørge for at situasjonen ikke blir ytterligere forverret med at man får økonomiske problemer i tillegg til alt annet, sier Bente Lien, kvalitetskonsulent i Jbf.

Uføreforsikring
I dag er det over 350.000 nordmenn som er arbeidsuføre som følge av sykdom eller ulykke. Dersom du, ektefelle, samboer eller partner skulle bli arbeidsufør vil en uføreforsikring være viktig for deg og dine kjære med tanke på deres videre økonomiske situasjon. Dette er spesielt viktig for unge med få år i arbeidslivet men også for de som har et forsørgeransvar eller er avhengig av å kompensere for tap av egen inntekt.

- Ved langvarig arbeidsuførhet (over 12 måneder) vil inntektstapet være vesentlig og det er da det er viktig å ha en form for uføreforsikring. Her bør du og dine ha et forhold til hva inntektstapet kan bli for akkurat dere og sørge for at den forsikringen dere velger vil dekke opp for dette, sier Bente.

Forsikring ved kritisk sykdom
Å bli alvorlig syk er med alt det fører med seg er en belastning både for den som rammes av sykdommen og andre rundt en. En forsikring ved kritisk sykdom kan gi deg og dine økonomisk trygghet og handlefrihet i en kritisk fase i livet. Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp og kan disponeres fritt.

- Å kunne slippe å bekymre seg for økonomien i tillegg til det å måtte takle en tøff sykdomsperiode er en stor fordel. Denne fordelen vil du få med nettopp denne forsikringen, sier Bente.  

 

Barne- og ungdomsforsikring
- De aller fleste av oss er påpasselige med å forsikre alle våre verdifulle eiendeler. Vi forsikrer hus, hytter, biler, smykker osv. Til og med kjæledyrene våre er det blitt veldig vanlig å forsikre. Hva da med det aller mest verdifulle vi har, nemlig barna våre? spør Bente.

En barne- og ungdomsforsikring er en kombinert syke- og ulykkesforsikring som kan gjelde helt frem til barnet fyller 26 år. Den gir blant annet erstatning som behandlingsutgifter og invaliditet som følge av sykdom eller ulykke og en engangsutbetaling ved en del utvalgte sykdommer.