Mandag 23. mars besluttet Jbf bank å redusere boliglånsrenten ytterligere med inntil 0,50 prosentpoeng. Dette er den andre endringen på kort tid etter at Jbf satte ned rentene med 0,35 prosentpoeng 19. mars. Jbf slår sammen de to rentereduksjonene, og dermed blir rentene redusert med inntil 0,85 prosentpoeng for våre boliglånskunder. Nye rentesatser på eksisterende boliglån vil gjelde fra 28. april. For nye lån gjelder renteendringen fra 24. mars.  
 
– Vi følger markedet fortløpende, og vil være konkurransedyktige også i fremtiden. Vi har derfor redusert rentene med inntil 0,85 prosentpoeng, sier konserndirektør for bank, Helge Dalen, i Jbf bank og forsikring.  
 
Jbf endrer samtidig innskuddsrenten med inntil 0,85 prosentpoeng. Denne endringen gjelder fra 19. mai.  
 
Usikkert marked 
Dalen ser ikke bort fra at det kan komme flere renteendringer den kommende tiden.   
 
–  Markedet endrer seg svært raskt på grunn av den ekstraordinære situasjonen i verden. Prisen på penger for bankene er ustabile, noe som gjør at det er krevende å sette langsiktige priser på boliglån, sier Dalen. 
 
Selv om Norges Bank senker styringsrenten, er det likevel prisen på penger i markedet som er den viktigste faktoren for rentenivået bankene kan tilby boliglånkundene. Denne er fortsatt høyere enn styringsrenten. Det innebærer at prisen bankene betaler for pengene som så lånes ut til kunder, er avgjørende for hvilken boliglånsrente kundene får.  
 
Stor pågang 
Jbf får nå mange henvendelser fra kunder som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Jbf vil prioritere disse kundene først. Vi oppfordrer våre kunder til å vente med å kontakte oss med spørsmål om renter til etter at du har mottatt varsel i nettbanken fra 14. april.  
 
Trenger du avdragsfrihet på boliglånet ditt? 
Dersom din inntekt er påvirket av koronarestriksjoner, har vi forståelse for at dette kan påvirke din evne til å betale ned dine lån. Les mer her
 
Alle kunder vil få varsling i nettbanken fra 14. april, men renten vil tre i kraft fra 28. april.