Renteendringen på utlån trer i kraft fra 26. mai for eksisterende kunder. For nye lån gjelder den nye renten fra 12. mai. For innskudd gjelder rentene fra 9. juli.

Prislistene vil bli oppdatert med nye priser.  
 

Trenger du avdragsfrihet på lånet ditt?

Dersom din inntekt er påvirket av koronarestriksjoner, har vi forståelse for at dette kan påvirke din evne til å betale ned dine lån. Les mer her.