Sted: Konsernets lokaler, 6. etasje i Oslo Spektrum, Sonja Henies plass 4, Oslo.
Tid: Mandag 21. mars, kl. 16:00.

Om kundevalget

  • I Forstanderskapet for Jernbanepersonalets sparebank møter representanter for bankens kunder, egenkapital-beviseiere og ansatte. Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Jernbanepensjonistenes Forbund oppnevner hver ett av kundemedlemmene.
  • På valgmøtet skal det i 2022 velges ett medlem som representant for kundene til forstanderskapet.
  • I Generalforsamlingen for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig møter representanter for selskapets kunder og ansatte. Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Jernbanepensjonistenes Forbund oppnevner hver ett av kundemedlemmene.
  • På valgmøtet skal det velges to medlemmer og to varamedlemmer som representanter for kundene til generalforsamlingen.
  • Funksjonstid for medlemmer og varamedlemmer er 4 år.

Slik foreslår du kandidater

Er du kunde i Jbf og over 18 år kan du fremme forslag på kandidater, og være med og stemme i valgmøtet. Fristen for å fremme forslag er 2. mars 2022. Forslaget kan sendes til hr@jbf.no. Oppgi ditt navn og adresse, og merk gjerne e-post med ”Kundevalg 2022”.

Valgkomitéene for forstanderskapet og generalforsamlingen vil foreslå kandidater til valgmøtet. Valgkomitéenes innstilling vil bli lagt ut på konsernets hjemmeside (jbf.no) og i våre ekspedisjonslokaler senest 14. mars 2022. De som skal velges må være kunde i vedkommende virksomhet, og over 18 år.

Hva skjer på valgmøtet

På valgmøtet vil det bli gitt en orientering om virksomhetenes utvikling, status og planer. Det vil bli enkel servering.

Valgmøtet holdes sammen med valgmøtet for egenkapitalbeviseiere i Jernbanepersonalets sparebank.

Oversikt over forstanderskapets og generalforsamlingens nåværende medlemmer, vedtekter og valginstrukser finner du her. Dokumentene er også lagt ut i våre ekspedisjonssteder.