Er du eier av en elsparkesykkel, er du ansvarlig for å skaffe ansvarsforsikring på den innen nyttår. Forsikringen dekker skade som elsparkesykkelen gjør på for eksempel personer (inkludert deg som fører), gjenstander, bygninger og andre kjøretøy.

Elsparkesykkel = Liten elektrisk motorvogn

Når samferdselsdepartementet nå definerer elsparkesykkel som en «liten elektrisk motorvogn», følger det også med en rekke nye regler for bruk av elsparkesykkel. De viktigste reglene du bør vite om er:

  • Elsparkesykkelen kan ha en maksimal hastighet på 20 km/t med motorkraft, uten mulighet til å endre hastighetssperren.
  • Det er kun lov å være én person på elsparkesykkelen.
  • Nedre aldersgrense for fører på elsparkesykkel er 12 år.
  • Promillegrensen er lik som ved bil - 0,2 ‰.
  • Det er påbudt med hjelm for førere under 15 år.

Kjøp ansvarforsikring hos JBF

Fra og med 14. desember har du mulighet til å kjøpe ansvarsforsikring for elsparkesykkel hos oss. Du kan kjøpe forsikringen på Min side. Husk at du trenger serienummeret på elsparkesykkelen for å få kjøpt forsikring.

Forsikringen kan også kjøpes for annen liten elektrisk motorvogn, som blant annet ståhjuling, ståbrett og elektrisk skateboard. Elsykkel regnes ikke som motorvogn. Vi anbefaler verdiforsikring dersom du ønsker å forsikre elsykkelen din.