Alle kjøretøy som brukes og som har mulighet til å kjøre i mer enn 10 km/t, skal nå ha ansvarsforsikring. Dette gjelder uavhengig av hvor kjøretøyet brukes – også på egen tomt og på lukket område. Dette påvirker først og fremst landbruk og andre bedrifter, men det kan også påvirke deg som privat eier av kjøretøy. Kanskje har du en gammel avskiltet traktor uten forsikring, som du kjører på egen eiendom.

Registreringspliktige kjøretøy

Biler, bobiler, motorsykler, mopeder, snøscootere, ATVer og de fleste traktorer har krav til registrering i motorvognregisteret, og ha skilter på, for at de skal kunne brukes. De er altså registreringspliktige. Å kjøre et registreringspliktig kjøretøy som ikke har skilt er ulovlig, selv om det kun kjøres på privat eiendom.

Det er mulig å avskilte registreringspliktige kjøretøy og fjerne forsikringen dersom kjøretøyet ikke skal brukes. Du kan altså avskilte f.eks. en motorsykkel som skal stå lagret i garasjen din gjennom vinteren. For å ha lov til å bruke motorsykkelen igjen, må du få på skiltene og forsikring. 

Ikke-registreringspliktige kjøretøy

Noen kjøretøy er unntatt registreringsplikten. Eksempler på dette er traktorer som har en toppfart på under 20 km/t og arbeidsmaskiner slik som trucker, hjullastere, dumpere og hjulgravere m.m. Det er slike kjøretøy som omfattes av den nye lovendringen. Loven sier at alle kjøretøy som kjører over 10 km/t, og som tas i bruk, må ha ansvarsforsikring.  

Har du en gammel traktor som du bruker til å brøyte snø hjemme på eiendommen? Denne må nå ha ansvarsforsikring, selv om du ikke er pliktig til å registrere den og ha skilter på.  

Hvorfor er ansvarsforsikring så viktig? 

Stortinget vedtok tidligere i år å heve grensen for ansvarssum på tingskader til 100 millioner kroner. Erstatningen for skade på personer er ubegrenset.

Ansvar på kjøretøy er objektivt. Det betyr at selv om du som eier ikke har skyld i hendelsen, kan kjøretøyet likevel være ansvarlig. Er det ikke ansvarsforsikring på kjøretøyet, vil du som eier bli erstatningspliktig.

Ansvarsforsikring er rimelig, og sørger for at du kan kjøre mer bekymringsfritt. Ønsker du å kjøpe ansvarsforsikring for uregistrert kjøretøy, eller har du spørsmål, kontakt vår kundeservice