Renten på innskudd settes opp med inntil 0,25 prosentpoeng og trer i kraft 6. desember. Renten på låneprodukter settes opp inntil 0,25 prosentpoeng - for nye lån vil det gjelde fra 29. september og løpende lån vil det gjelde fra 6. desember.

Kunder vil bli varslet om renteendring 2. og 3. oktober. Se prislisten for fullstendig oversikt over nye priser.