Nye lån som utbetales fra og med 29. juni får den nye renten. Renten på eksisterende lån og innskudd blir endret med virkning fra 14. august 2023. Du finner full oversikt over de nye renteendringene i prislisten vår.

Kunder vil motta informasjon om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd via nettbank/mobilbank eller brev i posten.