Norges Bank økte igjen styringsrenta med 0,25 % den 24. mars, som er tredje gangen siden september med totalt 0,75 prosentpoeng. Jbf bank setter derfor opp renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon via nettpost fra 11. april om hvordan dette påvirker dem.

  • Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 8. april 2022
  • Renten på eksisterende lån blir endret med virkning fra 23. mai 2022