JBF setter opp renten for både innskudd og lån med inntil 0,25 prosentpoeng. Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 4. april 2023. Renten på eksisterende lån og innskudd blir endret med virkning fra 26. mai 2023. Du finner full oversikt over de nye renteendringene i prislisten vår.

Kunder vil motta informasjon om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd via nettbank/mobilbank eller brev i posten.