Endringen kommer som en følge av at Norges Bank i desember 2021 hevet styringsrenten fra 0,25 % til 0,50 %. Jbf bank øker våre boliglånsrenter og innskuddsrenter med inntil 0,25 prosentpoeng. 

Alle som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker dem.

  • Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 6. januar 2022
  • Renten på eksisterende lån blir endret med virkning fra 18. februar 2022
  • For innskuddskontoer endres renten fra og med 18. februar 2022