Opplever du et dødsfall i familien, kan arveoppgjøret skape familiekonflikter og få frem sterke følelser. I denne vanskelige tiden er det viktig å få oversikt over utestående gjeld, eiendeler og verdier som skal fordeles blant ektefelle, samboer, barn og øvrig familie.

Hvem er det egentlig som arver?

Mange vi snakker med tenker at det er ektefellen som arver det meste etter sin partner, men dette er ikke alltid tilfellet. Den norske arveloven sikrer først og fremst arv til barna dine. Er du gift, har den gjenlevende ektefellen krav på et minimumsbeløp.

Er man samboere er bildet et helt annet. Har dere felles barn, har samboer arverett, men ikke mer enn 4 ganger grunnbeløpet. Om dere ikke har felles barn, har samboer ingen arverett i det hele tatt. Derfor er det viktig å ha på plass en god dødsfallsforsikring om du har samboer.

På nettsidene til Norges domstoler, får du gode forklaringer på arveloven. Ta en titt på den her. 

Hvorfor bør du ha dødsfallsforsikring?

Dødsfallforsikring er en forsikring som gir en engangsutbetaling av ønsket forsikringssum til etterlatte ved forsikringstakers død. Utbetalingen går til gjenlevende ektefelle, hvis du ikke har oppgitt noen andre som mottakere, og det regnes ikke som arv.

Ved å ha en dødsfallforsikring kan du sørge for at partneren din får økonomisk støtte for å dekke utgifter, inkludert eventuelle utbetalinger av arv til barn. Den som sitter igjen, skal tross alt klare å betjene lån og faste kostnader når man plutselig sitter igjen med én inntekt. Dødsfallsforsikring er den beste måten å sikre at din ektefelle eller samboer blant annet kan fortsette å bo der dere bor i dag.

Livssituasjon der du bør vurdere dødsfallforsikring

Det er flere livssituasjon der behovet for en dødsfallforsikring er større. Du bør vurdere dødsfallforsikring dersom:

  • Du deler gjeld og andre kostnader med en annen
  • Du og partneren din har felles barn
  • Du har særkullsbarn fra tidligere forhold og har blitt samboer/gift på nytt

Når du kjøper dødsfallforsikring, tar du ansvar for den økonomiske fremtiden til familien din. Vi har dyktige rådgivere som kan hjelpe deg med hva du bør gjøre ut fra din situasjon. Så ta forsikringspraten i dag, hos oss er du i trygge hender.