Mange forbinder kanskje båtskader med sommer og båtturer, men nesten en tredjedel av skadene skjer faktisk i vinterhalvåret. Det er nemlig ditt ansvar for at det blir holdt tilsyn med båten din også i vinter. 

For at båten din skal få en god dvale, er det viktig at du tar dine forholdsregler når du skal klargjøre båten for vinterlagring. Dermed kan du sikre deg mot slitasje, ulykker og skader båten din kan få, og på den måten unngå dyre, unødvendige utgifter. 

For båter som blir liggende i vann

Å være båteier er en helårsjobb, spesielt om du lar farkosten ligge på sjøen gjennom hele året. Tenker du å la båten bli værende i vannet anbefaler vi at du utfører jevnlig tilsyn og pleie for å forebygge eventuelle skader vinteren kan forårsake.

Båthavn om vinteren

Sjekkliste for vinterlagring av båt på sjøen: 

 1. Tøm septiken og ferskvannstanker.
 2. Sjekk motorens frostvæskenivå og mål frysepunktet. 
 3. Skift all motorolje og oljefilter.
 4. Fyll opp drivstofftanken. 
 5. Fyll frostvæske i toalett og vannlåser.
 6. Ta en ordentlig storvask på båten - vask både utvendig og innvendig. Tørk opp vannrester.
 7. Hvis båten ikke har automatisk lensepumpe: Steng av hovedstrømbryter, eventuelt koble fra batteriet.
 8. Sett gjerne inn en varmeovn (veltesikret) og kondensboks.
 9. Tøm båten for verdisaker og utstyr - spesielt puter og tøy er utsatt for mugg.
 10. Båten bør helst dekkes over med en presenning. Spenn den skikkelig slik at vann og snø kan renne av.
 11. Sørg for godt feste, både på fortøyninger, innfestninger og pullerter.
 12. Husk å holde et jevnlig tilsyn med båten gjennom vinteren. Er det meldt uvær, bør du ta turen til båten for å sjekke at alle fortøyninger og fester tåler uværet som er i vente!

For båter som ligger på land

Været under vinterhalvåret er mye mer ekstremt enn det vi ellers har om våren og sommer. Derfor er det viktig at du er godt forberedt på at både regn, snø og vind kan gi båten din en skikkelig omgang når det står på som verst, også på land.

Båter ligger på land med presenning. Foto

Sjekkliste for vinterlagring av båt på land

 1. Ta opp båten og vask den grundig både inn- og utvendig.
 2. Fjern groe og skjell med en gang.
 3. Kjør både motoren og innenbordsmotorens sjøvannsystem i ferskvann.
 4. Sjekk motorens frostvæskenivå og mål frysepunktet.
 5. Skift all motorolje og oljefilter.
 6. Fyll opp drivstofftanken.
 7. Gå over alle smørepunkter. Rengjør og sett inn med et tynt lag fett..
 8. Ved båt på land kan bunnventiler gjerne stå åpne.
 9. Steng av hovedstrømbryter, eventuelt kople fra batteri.
 10. Tøm båten for verdisaker og utstyr - spesielt puter og tøy er utsatt for mugg.

 

Kilde: https://www.redningsselskapet.no/sikker-til-sjos/tips-for-vinteropplag/