Flom oppstår normalt i forbindelse med snøsmeltingen som starter sent om våren da store områder, fra lavland til høyfjell, samtidig bidrar med smeltevann. Ellers er det langvarig eller særdeles kraftig nedbør som forårsaker flom, men flom kan også oppstå av andre årsaker.

Sjekk nyhetssendinger og følg med på meldinger fra lokale myndigheter da det ved flom kan iverksettes tiltak fra myndighetene!

Vi anbefaler varsom.no om du lurer på om du er spesielt i faresonen.  På varsom.no kan du også registrere deg, slik at du får varslinger på SMS/e-post.

Her er noen tips fra oss i Jbf om hvordan du kan forebygge flomskader

Forebyggende tiltak ute:

I all hovedsak handler det om å lede vannet vekk fra din bolig eller fritidsbolig, og vi har utarbeidet følgende sjekkliste:

 1. Sørg for at kjelleren er så tett som mulig. Sjekk kjellervinduer. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 2. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet kan renne fritt.
 3. Fjern løv og jord. Dette betyr at du renser takrenner, nedløpsrør og sjekker at kummer og rister i nabolaget er fri for løv, slik at vannet kan renne bort.
 4. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
 5. Om mulig kan du også lage renner i bakken som leder vannet bort.
 6. Rydd uteområdet for møbler og andre løse gjenstander.
 7. Ta eventuelt kontakt med kommunen og hør om de har noen beredskapsplaner.
 8. Få en nabo eller venner til å iverksette tiltak for deg dersom du selv ikke er hjemme. 
 9. Rydd unna snø og is fra tak og terrasser (ikke flomskade, men allikevel en stor fare for vannskader).

Forebyggende tiltak inne:

 1. Har du kjeller, flytt innbo og løsøre til en høyere etasje, eventuelt sett ting i hyller, reoler eller plastbokser. Innbo som er vanskelig å flytte, kan settes opp på klosser (for eksempel isopor), slik at vannet ikke når dette om uhellet er ute. Pass på å fjerne tepper og tekstiler som trekker til seg vann. I garasjer bør ting flyttes opp fra gulvet.
 2. Spesielle gjenstander som er viktig for deg, kan du pakke inn i vannsikre poser og oppbevare i sikre områder. Eksempler er bilder, harddisker og annet som har stor affeksjonsverdi for deg.
 3. Før liste over innbo og ta bilder. 
 4. Rens sluk grundig.

Om uhellet er ute:

Dette er strakstiltak du må gjøre umiddelbart om du skulle få store vannmengder inn i boligen:

 1. Ta ut/slå av sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 2. Fjern/tøm vann som ikke har rent ut. Rydd slam og rengjør.
 3. Fjern gulvbelegg og tepper i områder med vann.
 4. Fjern inventar og løsøre som står under vann. Sett det i områder uten vann.

Merk: Kontakt kommunen om du skulle få store vannmengder i huset. Ved kapasitet kan brannvesenet trolig hjelpe til med å pumpe vann ut av huset. 

Deretter kan du igangsette tørkeprosess på egen hånd. Sørg for å lufte mye og at luften sirkulerer i boligen. Her er noen tiltak du kan gjøre:

 1. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 2. Når noen er hjemme, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og ev. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 3. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.

Før boligen tas i bruk:

 1. Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 2. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømmet - vurderes først uttørking før eventuell rivning.
 3. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.

Husk å benytte verneutstyr! Det kan være smittestoffer i forbindelse med store mengder vann i boligen. Oppvaskhansker anbefales når man arbeider med områder som står/har stått under vann.