Antallet elbiler og ladbare biler i Norge har skutt i været de siste årene, og mange foretrekker å gå til innkjøp av elbil når de nå skal bytte ut sin gamle bil. Med elbilen kommer også en ny hverdag – nemlig ladingen av den. Mange eiere vet ikke hvor farlig det kan være dersom man lader elbilen feil.

Vanlig stikkontakt er kun en nødløsning

Glenn-Erik Heide er takstmann på avdelingen Motorvogn i JBF, og har hørt flere skumle historier fra kunder som lader elbilen sin.

– Vi opplever jevnlig at kunder forteller om kreative løsninger de har kommet på om hvordan de lader elbilen sin. Vi forsøker å informere så godt vi kan om hvor viktig korrekt lading av elbil er. Feil lading kan påføre batteriet skade og gjøre enorme materielle skader dersom en brann skulle oppstå. I verste fall kan liv gå tapt, forklarer Heide.

– Et klassisk tilfelle vi ser er at det kan være fristende å bruke skjøteledning om ladekabelen er for kort. Dette må jeg bare få understreket tydelig – det er IKKE en god idé! Å bruke skjøteledning øker faren betraktelig for varmegang og brann, så styr unna det, konstaterer Glenn-Erik Heide.

Gode tips til en trygg lading

  • Invester i en ordentlig ladeboks hjemme
  • Ikke lad om natten dersom du ikke har ordentlig ladeanlegg 
  • Bruk kun vanlig stikkontakt som nødløsning for lading av elbil
  • Unngå skjøteledninger!
  • Installer en brannvarsler i garasjen eller carporten dersom du lader bilen din der
  • Kontroller stikkontakt og ladekabel jevnlig for varmgang
  • Trekk alltid ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig
  • Sjekk at kontakten i bilen og ledning er rene og hele. 
  • Lad når du kan og ikke bare når du må.