Det er mange ting å tenke på når man skal kjøpe båt, og når man har blitt båteier. 

– Er det egentlig trygt å være ute på sjøen? spør vi Robert Mortensen som er skadebehandler for båtforsikring i Jbf.

– De fleste skadene og ulykkene oppstår ikke når man er ute i båten, så jeg vil si at det er rimelig trygt på sjøen, sier Robert. Ulykker skjer selvsagt, men ikke så ofte som noen tror. 

Mange drukner i Norge hvert år. Noe henger sammen med båtlivet, men de fleste drukner ved fall fra land, i badeulykker og i andre sammenhenger. 

–  Det skjer også ulykker i båt og i sammenheng med båtlivet, men nesten ikke i åpen sjø påpeker Robert. Risikoen henger sammen med erfaring, kunnskap og forberedelser. De fleste forbereder seg godt før de skal ut på havet og at mange båtførere kan sine saker, sier Robert.

–  Mange dødsulykker med fritidsbåt skjer ved fall over bord eller fall fra brygge. Og alkohol er med i bildet i en stor del av dødsulykkene, advarer Robert.

– Jeg vil anbefale alle å følge sjøvettreglene, sier Robert. De inneholder de viktigste momentene for et trygt og hyggelig båtliv.

Sjøvettreglene:

 1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter.
 7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Sikkerhetsforskrifter

Robert vil også minne om sikkerhetsforskriftene våre og hvilke krav som stilles til deg som båteier for å forebygge skade på forsikret båt:

 • Båten må fortøyes forsvarlig når den ikke er i bruk.
 • Det må føres tilsyn med båten og dens fortøyninger.
 • Båten må holdes lens og i sjødyktig stand.
 • Båten må ikke overbelastes .
 • Eventuelle skroggjennomføringer under vannlinjen skal ha montert stoppekran hvis båten befinner seg på vannet i tiden 01.11 - 31.03. Kranene skal være stengt når båten ikke er i bruk.
 • Båten til enhver tid skal være forsvarlig oppstøttet og tildekket når den befinner seg i opplag.
 • Tilhenger som benyttes til transport av båten skal være egnet til båttransport med hensyn til konstruksjon, styrke, festeinnretninger og stabilitet.
 • Båten inklusiv eventuell motor og løsøre skal låses/være under lås, når den ikke er i bruk.
 • Tenningsnøkkel skal fjernes fra båten når det ikke er personer ombord.
 • Avmontert utenbordsmotor/utenbordsdrev skal være innelåst i bygning.
 • Båthenger skal være låst når båten befinner seg på hengeren, og hengeren er koblet fra trekkvognen. Nøkkel skal oppbevares adskilt. 

Robert Mortensen - skadebehandler i Jbf. Foto

Robert Mortensen, skadebehandler i JBF, ønsker alle en trygg og god sommer til sjøs.