Det viktigste du kan gjøre for å hindre at mus og rotter kommer inn i huset ditt, er å blokkere tilgangen deres. Rotter trenger en åpning på omtrent 12 millimeter for å komme seg inn, mens mus kan komme gjennom en åpning så smal som 6 millimeter, omtrent som en blyant.

En test du kan gjøre hjemme er å gå rundt med en blyant for å avdekke åpninger inn til huset. Er åpningen stor nok til å passe blyanten, er den stor nok for en mus til å komme gjennom. Sørg derfor å sikre eller tette alle åpninger som er større enn dette.

Rotter trenger omtrent dobbelt så stor åpning for å komme inn, ca. 12 millimeter, men de har sterke tenner og kan gnage seg gjennom materialer for å lage den åpningen de trenger.

Både mus og rotter kan forårsake betydelig skade hvis de kommer inn i huset. De kan gjøre oppholdet i huset ubehagelig på grunn av lukt fra døde dyr og avføring. I tillegg kan det være psykisk ubehagelig å høre gnaging i veggene.

Mus og rotter er også dyktige klatrere som kan hoppe langt. For eksempel kan mus ofte finnes i leiligheter som er flere etasjer over bakken. Ved å bruke ledninger og grener kan mus komme seg til høyere deler av boligen, og da er det viktig å forebygge og sikre steder over bakkenivå.

For å unngå å få mus og rotter i hjemmet ditt, må du sikre boligen din. Det er lurt å gjøre dette nå, siden høst og vinter er høysesong for mus- og rotteinvasjoner, da de søker ly innendørs når det blir kaldere ute.

Hvis du har hus-, hytte- eller innboforsikring hos oss, kan du få Norsk Hussopp Forsikring sin råte- og skadedyrforsikring inkludert. Er du da uheldig og får besøk av gnagere, er du dekket for både skadene de utgjør og bekjempelse av dyrene. 

Norsk Hussopp Forsikring anbefaler følgende tiltak

  • Rydd opp i nedfallsfrukt og fjern potensielle vannkilder utendørs, siden gnagere trenger mat, vann og oppholdssteder.
  • Unngå å la matrester ligge slik at de frister mus og rotter til å utforske hjemmet ditt. Tenk også på fuglebrett, fuglenek og mat du gir til fuglene. 
  • Sjekk og forbedre gnagersikringen i underkant av kledningen og ved hjørnekasser. 
  • Sikre gamle natursteinsmurer med mørtel på begge sider og på toppen. 
  • Hindre rotter fra å komme fra krypkjelleren til etasjeskillet ved å gjøre det vanskelig for dem å klatre eller komme gjennom sprekker.
  • Sjekk rørgjennomføringer og tett gamle rør som ikke er i bruk.
  • Monter finmasket netting over ventiler og luftekanaler for å hindre gnagere og insekter fra å komme inn.
  • Tett sprekker i støpt kjellergulv, sikre sluk og råkjellere for å hindre rotter fra å komme inn.
  • Typiske steder rotter kan komme inn inkluderer hull i bakken langs grunnmuren, ventiler, luftekanaler og kjellervinduer, rørbrudd og rørgjennomføringer samt kloakker. 

 

Kilde: Norsk Hussopp Forsikring