1. Hva skal båten brukes til?
Det første du bør gjøre, er å definere ditt behov. Hva ønsker du å bruke båten til? Dagsturer, badeturer, ferie, vannsport eller transport? Når bruken er definert, kan du også finne båttypen som egner seg best til dette formålet. Sørg for å bruke god tid på å bestemme deg.

2. Gjør deg kjent med markedet
Gjør deg godt kjent med markedet før du kjøper båt. På denne måten finner du ut hva som er riktig pris for den båttypen du ønsker å kjøpe.

3. Undersøk båten nøye

Undersøk båten nøye både i vann og på land. Dersom du selv ikke er båtkyndig, ta med deg en som er det. Prøvekjør båten, og for all del ikke kjøp båt usett!

4. Pass på at båten er CE-merket

Dersom båten er produsert etter 16. juni 1998, skal den være CE-merket. CE-merket er et synlig bevis på at båten oppfyller kravene fastsatt i EU-direktivet med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

5. Sjekk småbåtregisteret

Er båten registrert? Søk opp båten i småbåtregisteret eller andre båtregistre. Vær sikker på at det ikke er pant i båten, eller at båten er meldt stjålet.

6. Finansiering
Tenk over hvordan båten skal finansieres. Bruker du sparepenger eller skal du ta opp lån? Har du tatt høyde for løpende utgifter i form av vedlikehold, båtplass, forsikring og lignende? Kontakt gjerne banken for en økonomisk gjennomgang for å se om din økonomi tåler et båtkjøp.

7. Forsikring

Det er viktig å ha en ordentlig forsikring på båten. Ved å forsikre båten vil du få hjelp med de økonomiske konsekvensene hvis det skulle skje et uhell. Det finnes spesielle ansvarsregler til sjøs, som gjør deg ansvarlig, ikke bare for skader du har påført andre, men også skader på din egen båt, selv om en annen er skyld i ulykken.
Les mer om vår båtforsikring her.

8. Kontrakt
Skriv alltid kjøpekontrakt. Da står du sterkere dersom det skulle komme opp en eventuell tvist senere. Pass på at alle detaljer er med samt signatur fra både kjøper og selger.

Lykke til med vårens båtkjøp!