En uføreforsikring vil gjøre de økonomiske utfordringene enklere i en ellers vanskelig tid, dersom du skulle bli ufør. I dag er det ca. 364 000 nordmenn som er uføretrygdet, og cirka 40 prosent av alle kvinner og cirka 35 prosent av alle menn blir uføre en gang fra de er i 35-årsalderen og frem til de går av med pensjon. 

For mange tar en risiko 

 

Det er med andre ord en sannsynlighet for at du kan bli uføretrygdet en gang i livet, og derfor bør du allerede nå vurdere å kjøpe uføreforsikring - slik at du er forberedt på det uforberedte. 

Produktansvarlig i Jbf, Torill Eek, mener alt for få har vurdert risikoen for å bli ufør.

Produktansvarlig Torill Eek

– Vi har stor forståelse for at det er kjedelig å bruke penger på å forsikre seg mot noe som kanskje skjer. Likevel, sannsynligheten for at en skade eller sykdom inntreffer deg som kan påvirke din økonomi er der, og hva gjør du da? Det er bedre å være føre var enn etter snar, påpeker hun. 

Blir du erklært varig utfør, gir forsikringen deg en engangsutbetaling som du for eksempel kan bruke til å nedbetale gjeld.  

– Som regel kan det ta opptil to år fra du ikke klarer å jobbe lenger til du blir erklært ufør av NAV, forteller Eek videre. I Jbf tilbyr vi derfor forskuttering, som vil hjelpe deg økonomisk fra du ikke lenger mottar sykepenger som sykemeldt, til du får den endelige uføreerklæringen.

Er jeg ikke dekket gjennom jobb og NAV? 

Mange tror de er godt nok dekket gjennom jobben eller NAV, så la oss gå litt grundigere gjennom hva du faktisk har krav på gjennom ulike ordninger.  

Dekning gjennom staten 

NAV gir deg omlag 66 prosent av bruttolønnen din opp til 6 G. G står for Folketrygdens grunnbeløp, og 1 G ble i mai 2020 satt til 101 351 kroner. Hvis du da ikke har noen annen dekning gjennom jobb eller en uføreforsikring må du spørre deg selv: Kan jeg klare å dekke utgiftene mine med 30 prosent mindre lønn? 

Dekning via jobben  

Det finnes mange ulike ordninger gjennom arbeidsgiver, så her bør du sette av tid og undersøke hva jobben din tilbyr. På 80- og 90-tallet var det vanlig at ansatte hadde en pensjonsforsikring som også dekket uførhet. I dag er det kun pensjonssparing som er pålagt fra arbeidsgiver, uføredekningen er frivillig. 

– Jeg tror det er mange som ikke setter seg godt nok inn i hvilke goder og ordninger de får fra jobben. Det du risikerer da er å tro du har noe dekket, som viser seg i ettertid at du kanskje ikke er det likevel når du først har bruk for det. Sett deg ned noen timer på søndag og finn ut hvilke ordninger din arbeidsgiver har for deg, og om du kanskje burde kjøpe en uføreforsikring, sier Torill.

Kjøp forsikring når du er frisk og rask 

Det er viktig å huske på at du ikke kan kjøpe uføreforsikring etter at du har blitt syk eller skadet.  

Du må være mellom 18 og 49 år for å kunne kjøpe forsikringen i Jbf. Forsikringen gjelder til du er 60 år. Har du symptomer som gir økt risiko for uførhet når du skal kjøpe uføreforsikring, kan du få begrenset dekning (reservasjon), tillegg i prisen eller avslag.  

Har du spørsmål om personforsikring? Ta kontakt med våre rådgivere på 21 62 26 00, de er her for deg.