Stor pågang av skadesaker inn til skadeavdelingen vår gir dessverre lenger behandlingstid enn vanlig. Fordi det er så mange skader er det også et stort press på håndverkere, takstkonsulenter og skadebegrensere som mange har behov for. Det kan derfor ta lenger tid før du får hjelp, og mer tid enn vanlig før skaden din blir vurdert eller fikset fordi det er kapasitetsutfordringer.

For å gjøre ting enklere, kan vi noen ganger betale deg direkte. Da kan du velge hvem du vil bruke til å fikse skaden, eller om du vil gjøre det selv. Husk at rørleggerarbeid og arbeid på elektrisk anlegg må gjøres av fagfolk.

Vi takker våre kunder for tålmodigheten, og kommer tilbake til alle som har meldt skade så fort vi kan.

Tips til deg som har fått en flomskade

Vi oppfordrer alle våre kunder til å prøve å begrense skaden så godt en kan, mens man venter på hjelp. Dette er hva du kan gjøre:

  • Gjør det du kan for å begrense skaden. Rydd unna ting som har fått vann på seg. 
  • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for etasjen som har vært oversvømt.
  • Forsøk å tømme bygningen for vann som ikke har rent ut, og fjern gulvbelegg og tepper som ligger på gulvet.
  • Sørg for god sirkulasjon av luft til området/rommet som har blitt skadet. Åpne vinduer og dører (gjerne ytterdøren også når noen er hjemme) og sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
  • Rydd vekk slam og rengjør godt.
  • Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
  • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
  • Klær som har vært i flomvannet bør vaskes på 60 grader.