Bærekraft i egen drift

Vi stiller krav både til hvordan vi selv driver vår virksomhet, og til våre leverandører. Noen tiltak gjør vi allerede, og vi har planer om mange flere. 

JBF i dag

Jbf er miljøfyrtårnsertifisert. Foto

Nå er vi miljøfyrtårnsertifisert!

JBF har nådd et viktig mål på veien mot å bli en mer bærekraftig bedrift når vi nå har fått miljøfyrtårnsertifisering.

Les mer om sertifiseringen her.

JBF i fremtiden

Disse bærekraftige tiltakene jobber vi med å få på plass

  • Vi jobber for å få flere produkter som belønner miljøvennlige valg.
  • Vi jobber for å få flere kunder over på selvbetjening og elektronisk kommunikasjon.
  • Vi vil ha økt fokus på gjenbruk og sirkulærøkonomi i forbindelse med skadesaker.
  • Vi vil stille flere krav til våre leverandører og gjøre bærekraftige innkjøp.
  • Vi vil ha økt fokus på kildesortering og gjenbruk.
  • Vi vil ytterligere redusere vår reisevirksomhet og øke bruken av digitale møter.