Depositumskonto

Enten du skal leie bolig eller leie ut bolig, er det smart å opprette en depositumskonto mellom utleier og leietaker. Depositumskonto er en sperret konto hvor leietaker setter inn penger som en sikkerhet for manglende husleie, eller for å dekke eventuelle skader på boligen.
 • En sperret konto for både utleier eller leietaker
 • Trygghet for begge parter
 • Depositumskonto bestilles enkelt i nettbanken

Slik opprettes depositumskonto

 1. Leietakere som ikke er kunde i banken fra før må registrere seg digitalt for å kunne opprette depositumskonto.
 2. Deretter oppretter leietaker en sparekonto og setter inn beløpet som skal på depositumskonto.
 3. En av partene sender inn signert leiekontrakt via nettbanken.
 4. Sparekontoen til leietaker vil endres til depositumskonto. Deretter sender vi ut en depositumsavtale som må signeres av begge parter med BankID. Fristen for å signere er 30 dager.
 5. Når vi har mottatt signert depositumsavtale blir depositumskontoen sperret for begge parter. Vi varsler begge parter på SMS når kontoen er klar.

Informasjon om depositumskonto:

 • Depositumskonto skal alltid være i utleiers bank, men i leietakerens navn. 
 • Utleier betaler etableringsgebyret for å opprette kontoen.
 • Det er leietakeren som er eier av kontoen og dermed får rentene.

Avslutte depositumskonto

Når leieforholdet er over og utleier og leietaker enige om fordelingen av depositumet, kan dere avslutte depositumskontoen.

Slik frigir/avslutter dere depositumskonto:

 • For å avslutte depositumskontoen må både utleier og leietaker sende banken en melding fra nett- eller mobilbank, med en bekreftelse om at beløpet skal utbetales.
 • Skal depositumet utbetales til leietaker må man huske å oppgi konto man skal ha pengene til.
 • Dersom noe skal utbetales til utleier, må dette bekreftes av begge parter.
 • Etter at begge parter har bekreftet at depositumskontoen skal avsluttes, vil pengene utbetales fortløpende.