Tid: Torsdag 5. mars 2020 kl. 16:00
Sted: Våre lokaler i 6. etasje i Oslo Spektrum, Sonja Henies plass 4, Oslo.

Møtet holdes sammen med møte for valg av kunderepresentanter til forstanderskapet for Jbf bank og generalforsamlingen for Jbf forsikring.

Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.
Antall egenkapitalbevis i Jbf bank: 1.075.000.

Valgkomitéen sammensetning:
Lars O. Fritzø
Tor Egil Pålerud
Rolf Ringdal

Fra og med i år er det bestemt at valgmøtet for EK-beviseiere heretter skal holdes annethvert år. Følgelig er de med utløpende periode i 2020 og 2021 på valg i år. I tillegg har ett medlem sluttet hos vedkommende EK-beviseier, og må erstattes. På valgmøtet skal det etter dette velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Egenkapitalbeviseiere som har forslag på kandidater som de ønsker at valgkomiteen skal vurdere, kan sende dette til banken. Forslaget må inneholde navn, fødselsdato og adresse. Forslaget bør begrunnes. Forslaget sendes på e-post til banken hr@jbf.no innen 28. februar 2020. Det er også anledning til å fremme forslag i valgmøtet.

På valgmøtet vil det bli gitt en orientering om virksomhetenes utvikling og status. Det blir enkel bevertning. 

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på valgmøtet, eller la seg representere, må sende møteseddel og/eller fullmakt til Jbf bank innen 28. februar 2020 på e-post hr@jbf.no