Vi er JBF

Vi har forenklet navnet vårt og utvider nå forsikringstilbudet vårt til alle barn av forsikringskunder. Nå heter vi ikke lenger Jernbanepersonalets bank og forsikring, men JBF. Vi er fortsatt til for deg som tilhører jernbanefamilien, men også for noen flere.

Hva er nytt?

Ny Jbf logo

Navnet vårt er endret

Før het vi Jernbanepersonalets bank og forsikring.
Nå gjør vi det enklere og kaller oss JBF.