Enkelte kunder har ved en feil mottatt en utbetaling fra oss 8. februar. Har du fått en SMS med informasjon om tilbakebetaling er du en av de berørte kundene. Vi ber deg være så vennlig å tilbakebetale beløpet. Betalingsdetaljer har vi sendt på sms/epost.

  • Beløpet tilsvarer det du innbetalte til oss 14. november i fjor, se sms/epost for detaljer.
  • Kontonummeret beløpet skal innbetales til er vår driftskonto som du opprinnelig innbetalte til i november, 14401266373. Dette kan du også finne på Min side.
  • KID tilsvarer din unike KID som du mottok på sms/epost (alternativt finner du den på Min side).

Vi beklager så mye ulempene dette medfører for deg.

Har du spørsmål  - ta kontakt med oss på kvalitetsavdelingen@jbf.no