Slik fungerer det

  • Når du avregistrerer kjøretøyet ditt på vegvesen.no, får vi melding fra Statens vegvesen.
  • Trafikkforsikringsavgiften til staten avsluttes automatisk, og forsikringen din endres til avregistrert forsikring.
  • Du får tilsendt et nytt forsikringsbevis der det fremkommer at kjøretøyet ditt er avregistrert.

Viktig ved avregistrert kjøretøy

Det kan være lett å glemme at kjøretøyet ikke kan brukes når skiltene fortsatt er på. Ta av skiltene og oppbevar disse på et trygt sted mens kjøretøyet er avregistrert. I tillegg bør du informere andre som også har tilgang på kjøretøyet om at det nå er avregistrert.

Parkering av avregistrert kjøretøy

Når kjøretøyet er avregistrert, skal du ikke bruke det. Kjøretøyet skal være låst og parkert forsvarlig - ikke stå i en gate eller på en plass med allmenn ferdsel. Du kan for eksempel parkere avregistrert kjøretøy:

  • i en privat garasje/carport
  • i fellesgarasje i sameie eller borettslag
  • på en tomt der allmenn ferdsel ikke er naturlig

Hva skjer med forsikringen?

Når du har avregistrert kjøretøyet ditt, vil forsikringen din endres til en avregistrert forsikring. Kjøretøyet vil fortsatt ha samme type forsikring som når den var registrert, men til en lavere pris siden er avregistrert og kan ikke tas i bruk.

Før du setter bort kjøretøyet ditt, les av kilometerstand. Dette trenger du ved påregistrering til ny sesong.