Båtforsikring

Med en båtforsikring kan du føle deg trygg på sjøen og nyte båtlivets små og store gleder. Hvordan du bruker båten din, og hvordan en skade vil påvirke økonomien din, er viktig å tenke på når du velger forsikring.
  • Motorskade inntil 10 år med superdekning
  • Skade på båten under transport
  • Dekker løsøre for 100.000 kr med superdekning
Logg inn og kjøp båtforsikring her

Hvilken forsikring passer for deg?


Superkasko Kasko Delkasko  Ansvar
Totalskadegaranti 
Hvis båten din skulle bli utsatt for skader det ikke vil være økonomisk forsvarlig å reparere, kan du få ny båt. Totalskadegarantien gjelder til båten er 3 år gammel. 
X


Motorskade 
Erstatter mekanisk skade i motor og drivverk ved plutselig og uforutsett skade.  
Gjelder inntil motoren er 10 år. 
X      
Ferieavbrudd 
Hvis du må avlyse en planlagt båtferie på mer enn 5 feriedager, som følge av skade på båten, erstattes 2 promille av fartøyets forsikringssum pr. dag. Maksimalt 14 dager og 60.000 kr. 
Forsikringen gjelder kun i perioden 1. mai til 31. august. 
X  
Opplagsutstyr 
Dekker blant annet skader på krybbe, stativ, bøye og presenning med inntil 20.000 kr. 
X  
Drivstoffskader 
Dekker skader på drivstoffsystem etter tilførsel av forurenset eller infisert drivstoff. Vann eller dieseldyr i drivstofftank, som følge av manglende vedlikehold, dekkes ikke. 
X X    
Utvidet løsøresum 
Ønsker du en høyere sum for personlig løsøre ombord, kan du velge en tilleggssum. Høyeste sum er 100.000 kr for Superkasko og 50.000 kr for Kasko. 
X X    
Kasko 
Dekker skade som er en følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt, kantring, synking, brudd på mast eller bom, i tillegg til skader som har en tilfeldig og plutselig ytre årsak.
X X    
Personlig løsøre om bord  
Dekker personlig løsøre som befinner seg om bord, eller er midlertidig brakt i land. Forsikringen gjelder løsøre som tilhører forsikringstaker og andre i husstanden. 
X X X  
Fastmontert utstyr 
Dekker blant annet musikk-/bildeanlegg og utstyr til navigasjonsformål.
X X X  
Brann og tyveri 
Dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon og skade ved tyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette. 
X X X  
Ansvar 
Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar som rettmessig eier eller fører av båten kan pådra seg for skade som er påført annen person eller ting.
X X X X
Rettshjelp 
Erstatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som personlig eier eller fører av båten. Erstatningen er begrenset til 100.000 kr. 
X X X X
Fører- og passasjerulykke  
Gir erstatning ved medisinsk invaliditet og død som følge av båtuhell. 
X X X X

 

 


Ønsker du et godt tilbud på båtforsikring?

Legg igjen navn, e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. Er du eksisterende kunde kan du gå inn på Min side for å sjekke pris og kjøpe forsikring.
Vennligst fyll ut navn
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst godta betingelsene

Om båtforsikring

Har du kommet i en tvist?

Hvis du som privatperson kommer i en uenighet/tvist, kan du ha rett på dekning av utgifter til juridisk hjelp. Rettshjelpsforsikring er inkludert i flere av våre forsikringer, og dekker utgifter til advokat ved tvist. Les mer om rettshjelp her.

Båtførerprøven

Båtførere som er født fra og med 1. januar 1980 og senere må ha båtførerbevis, dersom båtfører skal føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter. Eldre personer anbefales også å ta Båtførerprøven. Det kreves ingen form for praksis i forbindelse med Båtførerprøven eller for å få utstedt båtførerbevis.

Gode råd