Elsparkesykkelforsikring

Fra 1. januar 2023 innføres forsikringsplikt for alle privateide elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Eier du et slikt kjøretøy må du ansvarsforsikre dette. Vi jobber med å få på plass en forsikring. Våre nettsider vil oppdateres fortløpende, så følg med!

Dette er reglene for elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy

15. juni 2022 trådde nye regler i kraft for elektriske sparkesykler. Det nye regelverket innebærer at den elektriske sparkesykkelen omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn", og reglene for bruk av elsparkesykkel er følgende:

 • Aldersgrense på 12 år
 • Promillegrense på 0,2 ‰
 • Påbudt med hjelm for barn under 15 år
 • Kun lov å være én person på elsparkesykkelen
 • Påbudt med minimum ansvarsforsikring (fra 1. jan 2023)


Tekniske krav for klassifisering som elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy

 • Maksimal hastighet må være over 10 km/t, men kan ikke overstige 20 km/t ved egen motorkraft
 • Krav til bremser
 • Krav til lys foran, refleks bak og ringeklokke, der det er hensiktsmessig
 • Maksimal egenvekt 70 kg
 • Maksimal bredde 85 cm
 • Maksimal lengde 120 cm
 • Kun selvbalanserende små elektriske kjøretøy kan ha sete

Viktig å vite: 

 • Det er krav til at kjøretøy skal kunne identifiseres. Dette betyr at sparkesykler må ha serienummer for at du kan forsikre den hos oss.
 • Elsparkesykler som kan kjøre i mer enn 20km/t er ulovlige å bruke, og vil ikke kunne forsikres.
 • Er elsparkesykkelens maksimale hastighet mindre enn 10km/t, vil den ikke betegnes som et kjøretøy og er ikke forsikringspliktig.
   

Spørsmål og svar