Informasjon om foretaksbytte

Gjelder for personforsikring og barne- og ungdomsforsikring

Bytte forsikringsforetak?

Når du skal flytte skadeforsikringer, som bil-, bolig- og reiseforsikring, til et annet foretak sender vi oppsigelsen for deg. Når du skal flytte personforsikring eller Barne- og ungdomsforsikring er rutinene noe annerledes.

Når du skal si opp en personforsikring eller en barne- og ungdomsforsikring, må du selv ta kontakt med forsikringsforetaket du er forsikret hos. Personforsikring inkluderer dødsfallsforsikring, uførekapital, kritisk sykdom og barne- og ungdomsforsikring.

Her finner du viktig informasjon når du skal flytte en personforsikring eller en barne- og ungdomsforsikring fra eller til et annet forsikringsforetak.

Om foretaksbytte