Produktinformasjon (IPID)

IPID (Insurance Product Information Document) er et forenklet og standardisert informasjonsdokument. IPID-dokumentet inneholder relevant og brukervennlig informasjon om forsikringen, og skal gi deg som kunde en enkel oversikt om forsikringsproduktet.