Studentforsikring

Studentforsikringen en tilleggsforsikring i JBF Ung, som du kan velge å ta med i forsikringspakken. Forsikringen passer perfekt for deg som skal studere - enten det er i Norge eller utlandet.
  • Dekker studieavbrudd ved sykdom eller ulykke
  • Hjemtransport fra studiestedet
  • Sykdomsforsikring for utenlandsstudenter
Logg inn og kjøp studentforsikring

Studentforsikringen er en del av JBF Ung

Studentforsikringen ble fra 01.01.2023 en del av JBF Ung. Forsikringen har følgende endringer:

  • Studentforsikring blir en valgfri forsikring i pakken JBF Ung.
  • Den kan enkelt fjernes, mens innbo-, reise-, verdi- og ulykkesforsikringen beholdes.
  • Kunder som har Standard-dekning vil få Super-dekning, som er vår beste dekning.
  • ID – forsikring blir inkludert

Fordelen med at studentforsikringen blir en del av JBF Ung, er at du enkelt kan fjerne studentforsikringen når du er ferdig å studere - men fortsatt beholde alle de andre, gode forsikringene som du trenger.

Om studentforsikring