Transportforsikring

Skal du transportere spesifikke gjenstander eller flytte, kan det være lurt å forsikre verdiene dine. Med vår transportforsikring kan du forsikre verdiene dine både ved engangstransport og årstransport.
  • Velg mellom engangstransport eller årstransport
  • Dekker alle skadeårsaker under transport
  • Kan gjelde i Norden, Europa eller hele verden
Logg inn og kjøp transportforsikring

Om transportforsikring


Transportforsikring
Alle skadeårsaker under transport 
(Unntak for tap som følge av nedbør eller overvann, kondens eller temperatursvingninger og forsinket transport) 
X
Skade 
Skade på gjenstand som følge av skade på transportmiddel 
X
Tyveri X
Brann X