Hopp til innholdet

Skal du transportere spesifikke gjenstander eller flytte, kan det være lurt å forsikre verdiene dine. En transportforsikring sikrer verdiene dine når de fraktes fra A til B.

Transportforsikringen gjelder kun for private eiendeler, ikke eiendeler knyttet til næring. Forsikringen gjelder fra du frakter gjenstandene inn i transportmiddelet, og opphører når gjenstandene er trygt avlesset fra transportmiddelet.

Du kan velge om forsikringen skal gjelde i Norden, Europa eller hele verden. I tillegg kan du velge mellom

  • engangstransport - egner seg for et bestemt transportoppdrag innenfor en periode, for eksempel ved med flytting.
  • årstranport - egner seg best for deg som frakter eiendeler jevnlig frem og tilbake mellom destinasjoner.

Hva dekker transportforsikringen?

Inkluderer
Alle skadeårsaker under transport X
Skade på gjenstand som følge av skade på transportmiddel X
Tyveri X
Brann X
Tabellen er veiledende. Se vilkår for utfyllende dekningsoversikt.