Hopp til innholdet

Ønsker du å klage på noe?

Vi har som mål å ha fornøyde kunder, men av og til går ikke ting som forventet. Dersom det er tilfellet, ønsker vi å høre fra deg.

Kvinne sitter med pc. Foto

Klageprosessen er delt opp i fire trinn

1. Snakk med oss først

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått i JBF eller opplevd noe du mener er feil fra vår side, vil vi gjerne at du kontakter en av våre medarbeidere først. En prat kan oppklare misforståelser eller gi nye opplysninger. Som regel vil saken løses allerede her.

Hvis du fortsatt mener løsningen er feil etter en prat med oss, kan du sende inn en skriftlig klage til klageorganet vårt.

2. Send inn en formell klage til JBFs klagenemd

Om vi ikke blir enige etter en prat, kan du rette en skriftlig klage til vår interne klagenemd. Klagenemnda er vårt internt klageorgan, som vurderer alle saker selvstendig, upartisk og med nye øyne.

Slik sender du inne en skriftlig klage:

  • Last ned skjema og fyll ut
  • Send skjemaet til én av følgende:
    • Ved klage på skade og skadeoppgjør – skade@jbf.no
    • Ved klage på salg og forsikringsrådgivning – klagesalg@jbf.no
    • Ved klage på banktjenester og økonomirådgivning – bank@jbf.no eller send inn via nettbanken.

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

3. Kontakt Finansklagenemda

Hvis du fortsatt er uenig, kan du klage videre til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

4. Melde fra til Forbrukertilsynet

I enkelte tilfeller vil du også ha mulighet for å klage til tilsynsmyndighetene, som er Forbrukertilsynet og Markedsrådet. De behandler ikke enkeltsaker, og vil ikke ta stilling til din spesifikke klage. Tilsynsmyndighetene vil vurdere om våre rutiner, rådgivning, vilkår og vår markedsføring er i henhold til loven.

Du kan lese mer på Forbrukertilsynet sine nettsider.