Tid: Torsdag 5. mars 2020 kl. 16:00
Sted: Våre lokaler i 6. etasje i Oslo Spektrum, Sonja Henies plass 4, Oslo.

Om kundevalget

  • I Forstanderskapet for Jbf bank møter representanter for bankens kunder, egenkapital-beviseiere og ansatte. Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Jernbanepensjonistenes Forbund oppnevner hver ett av kundemedlemmene. 
  • På valgmøtet skal det i 2020 velges to medlemmer og to varamedlemmer som representanter for kundene til forstanderskapet.
  • I Generalforsamlingen for Jbf forsikring møter representanter for selskapets kunder og ansatte. Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Jernbanepensjonistenes Forbund oppnevner hver ett av kundemedlemmene.
  • På valgmøtet skal det velges fire medlemmer og et varamedlem som representanter for kundene til generalforsamlingen.
  • Funksjonstid for medlemmer og varamedlemmer er 4 år.


Hvordan foreslå kandidater?
Er du kunde og over 18 år kan du fremme forslag på kandidater, og være med og stemme i valgmøtet. Fristen for å fremme forslag er 20. februar 2020. Forslaget kan sendes til:
Jbf, postboks 235 Sentrum, 0103 Oslo, eller e-post til hr@jbf.no
Oppgi ditt navn og adresse, og merk gjerne med ”Kundevalg 2020”.

Valgkomitéene for forstanderskapet og generalforsamlingen vil foreslå kandidater til valgmøtet. Valgkomitéenes innstilling vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.jbf.no og i våre ekspedisjonslokaler senest 28. februar 2020. De som skal velges må være kunde i vedkommende virksomhet og over 18 år.

Oversikt over forstanderskapets og generalforsamlingens nåværende medlemmer, vedtekter og valginstrukser finner du under. Dokumentene er også lagt ut i våre ekspedisjonssteder.

Hva skjer på valgmøtet?
På valgmøtet vil det bli gitt en orientering om virksomhetenes utvikling, status og planer. Det blir enkel servering.

Valgmøtet holdes sammen med valgmøtet for egenkapitalbeviseiere i Jbf bank.