LittExtra – Seniorlån

LittExtra er et seniorlån tilrettelagt for deg over 60 år som eier egen bolig. Det frigjør en del av boligkapitalen og du behøver ikke løpende betale verken renter eller avdrag.

Hvor velge LittExtra?

Med LittExtra lån hos oss kan du for eksempel:

 • Få litt ekstra å rutte med i hverdagen.
 • Reise, dyrke hobbyer eller realisere andre drømmer mens du er frisk.
 • Dele ut forskudd på arv eller hjelpe barn og barnebarn.
 • Innfri lån du i dag betaler renter og avdrag på.

LittExtra løser 3 viktige utfordringer:

 1. Du får økt økonomisk handlefrihet og mulighet til å bruke deler av sparepengene dine som er bundet i boligen.
 2. Du tar del i en fortsatt stigning i boligverdien og dermed muligheten til å etterlate deg en betydelig arv til neste generasjon.
 3. Du får trygghet for at du kan bo i egen bolig så lenge du ønsker og er i stand til det, uavhengig av boligpris, renteutvikling og levetid.

Hva er LittExtra?
I dag er det mange over 60 år som i en årrekke har spart gjennom å betale ned på boliglånet sitt og dermed sitter på en betydelig boligformue. Samtidig går de av med pensjon og får mindre penger å rutte med i hverdagen.

Dersom du er i denne situasjonen, vil du med LittExtra kunne motta en engangsutbetaling, månedlige utbetalinger eller en kombinasjon av disse mot pant i boligen. Samtidig får du en garanti om at du og eventuell ektefelle kan bli boende i boligen så lenge dere ønsker, gjerne resten av livet.

Med LittExtra betaler du ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen, og lånet skal tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks. ved flytting til sykehjem) eller død.

 • Du får et lån med pant i boligen.
 • Du får lånet utbetalt som et engangsbeløp.
 • Du betaler ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen.
 • Rentene legges til lånet månedlig, lånet tilbakebetales ved flytting eller død.
 • Du beholder eierskapet til boligen.
 • Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, dekker Jernbanepersonalets sparebank dette tapet.
 • Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
 • Arvingene kan overta boligen ved forfall.
 • Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra skattefordel.
 • LittExtra kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen.
 • Hvor mye du kan låne avhenger av boligeiernes alder, boligens verdi og beliggenhet. Prøv LittExtra-kalkulatoren for å se hvilke muligheter du har.

Hvordan søke LittExtra?

 • Ring oss på telefon 21 62 26 00 for en uforpliktende prat og et tilbud om LittExtra.
 • Beregn hvor mye du omtrent har mulighet til å låne i LittExtra-kalkulatoren.
 • Søk lån ved å laste ned lånesøknad og sende inn utfylt søknad via nettbanken, eller per post til JBF Bank, Postboks 235, 0103 Oslo. Dokumentet inneholder sensitiv personinformasjon, og må ikke sendes på e-post.

Krav til dokumentasjon:
Vi krever takst av boligen utført av offentlig godkjent takstmann som ikke er eldre enn to måneder. Vi kan være behjelpelige med det praktiske rundt takseringen hvis du ønsker det.

LittExtra-kalkulator

Prøv vår kalkulator for å se hvilke muligheter du har med LittExtra