Bonus gjør at forsikringen din blir billigere, men forsikringen kan bli dyrere om du får en skade (bonustap). Noen skader som blant annet tyveri og glasskade, gir ikke bonustap.

Hvordan beregnes bonus?
Når du forsikrer ditt første kjøretøy får du 60% startbonus hos oss.
Hvis du bytter forsikringsselskap får du med deg bonusen du har spart opp. Bonusen øker med 10 % hvert år frem til du har oppnådd 70 %. Du finner bonustabellen lenger ned på siden, for å se videre bonusøkning. Tabellen viser også bonusreduksjon ved eventuell skade.

Når du kjører firmabil
Har du kjørt firmabil i mer enn 3 år uten skader, kan du få opptil 70 % bonus. Vi trenger skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at du ikke har hatt skade.

Se vilkårene dine for mer informasjon eller kontakt oss om du har spørsmål.